88843088 - 88843025 - 88848075 - 88843137 - 09122038368 info@hlcgroup.ir

آموزش آردوینو | پروژه خواندن ورودی آنالوگ با ARDUINO

ابزار دقیق , ترانسمیتر , فلومتر , اتوماسیون صنعتی , Labview , DAQ کلیه مقالات آموزش آردوینو | پروژه خواندن ورودی آنالوگ با ARDUINO
برنامه خواندن خروجی انالوگ آ موزش آردوینو برد DCcduino UNO

کلیه مقالات

آموزش آردوینو | پروژه خواندن ورودی آنالوگ با ARDUINO

ارسال شده توسط پشتیبانی

چکیده: در این قسمت از برنامه نویسیArduino  میخواهیم یک پایه از برد آردینو( UNO )  را به عنوان خروجی آنالوگ قرار دهیم  و نتیجه آن را توسط پورت سریال کیت آردوینو که همانusb  برد می باشد  نمایش دهیم.

 

برنامه خواندن خروجی انالوگ  آ موزش آردوینو برد DCcduino UNOاسکرین شات برنامه(AnalogReadSerial)

ابتدا از برد  Arduino (UNO) پین A.0 را انتخاب می کنیم و پایه مرکزی یک پتانسیومتر را   به این پین وصل می کنیم و دو پایه  دیگر پتانسیومتر را یکی به VCC (+5V)  و پایه دیگر را به زمین(Ground)  از برد UNO  وصل می کنیم

void setup() {

 Serial.begin(9600);

در این قسمت از برنامه نویسی برد  اردوینو که فقط یکبار پس از زدن کلید reset اجرا می شود و به نوعی پیکربندی سخت افزار  بردUNO صورت می گیرد فعالسازی پورت سریال توسط دستور  serial.begin(9600)   انجام می شود و عدد داخل پرانتز نمایانگر سرعت انتقال هر بیت بر ثانیه است  در کیت اردینو انتقال اطلاعات از طریق پورت سریال به وسیله ی درگاهUSB صورت میگیرد.

}

 

void loop() {

دستورات موجود در این قسمت بار ها و بار ها تا بینهایت تکرار می شود.

  int sensorValue = analogRead(A0);

در این قسمت مقدار A0 که یک ورودی آنالوگ و از جنس عدد صحیح (Int)  می باشد را در SensorValue  می ریزیم.

 Serial.println(sensorValue);

در این قسمت برای خروجی گرفتن و به نمایش در آوردن مقدار     A.0 روی  پورت سریال  توسط پایه tx  ار برد آردینو  که وظیفه فرستادن اطلاعات روی پورت سریال را بر عهده دارد از دستور Serial.println(sensorValue)  استفاده می کنیم که داخل پرانتز متغیری که می خواهیم به نمایش در آید  را می نویسیم

  delay(1);

سپس برای انتقال مقدار sensorValue   از درگاه USB  کیت اردینو و  برنامه HyperTerminal  برای به نمایش در آوردن اطلاعات پورت سریال استفاده می کنیم

و برای اینکه این مقدار قابل خواندن باشد از دستور delay  برای ایجاد وقفه  در نمایش اطلاعات  استفاده می کنیم.

}

  • فوریه 5, 2015

منتظر شما در کانال تلگرام شرکت هستیم

می خواهم از قیمت محصولات جدید مطلع شوم