88843088 - 88843025 - 88848075 - 88843137 - 09122038368 info@hlcgroup.ir

آموزش Labview | بلوک های Visa

لب ویو پورت سریال

کلیه مقالات

آموزش Labview | بلوک های Visa

ارسال شده توسط پشتیبانی

معرفی بلوکهایVISA در Labview
برای ارتباط با دنیای خارج از طریق پورت COM باید از بلوک های Visa استفاده کنیم
 برای این کار در محیط بلوک دیاگرام مسیر زیر را دنبال میکنیم:

Instrument I/O >Serial >Visa Configur Serial Port

لب ویو پورت سریال
حال به معرفی بلوک های داخل پالت سریال می‏پردازیم:
 اولین بلوکی که باید استفاده شود تا یک پورت Comباز شود و تنظیمات آن را اعمال کنیم بلوک  Visa Configur Serial Port است.

لب ویو تنظیمات پورت سریال

بلوکی که باید استفاده شود تا یک رشته اطلاعات را از طریق کامپیوتر به سمت پورت Com ارسال کنیم بلوک VISA Write است.

لب ویو نوشتن پورت سریال

اگر بخواهیم از پورت Com چیزی بخوانیم ابتدا باید آن را داخل یک FIFO ذخیره کنیم و سپس از آن Read کنیم. این کار توسط بلوک Byte at Port انجام می‏گیرد.

لب ویو داده درون بافر

حال برای دریافت اطلاعات از بافر Byte at Port از بلوک VISA Read باید استفاده کنیم.

لب ویو خواندن از سریال بعد از هر عملیاتی در پورت باید آن را ببندیم برای این کار از بلوک VISA Close استفاده می‏کنیم.

لب ویو بستن پورت سریال

حال در شکل زیر تصویر کلی از نحوه ارتباط دادن این بلوک ها به یکدیگر را می بینیم.

لب ویو پورت سریال

  • آوریل 30, 2013

منتظر شما در کانال تلگرام شرکت هستیم

می خواهم از قیمت محصولات جدید مطلع شوم