88843088 - 88843025 - 88848075 - 88843137 - 09122038368 info@hlcgroup.ir

لودسل ( Load cell ) و طول کابل

کابل-لودسل

کلیه مقالات

لودسل ( Load cell ) و طول کابل

ارسال شده توسط پشتیبانی

چکیده: لودسل ( Load cell ) سنسوری است که بر اساس سنسور استرین گیج ساخنه شده است در نتیحه خروجی لودسل اهمی است و طول کابل بر روی آن اثر می گذارد برای همین منظور نیاز داریم که از میزان تغییرات خروجی لودسل ( سنسور وزن ) اطلاع حاصل کنیم لازم به ذکر است که این محاسبات برای اندازه گیری بسیار دقیق است.

لودسل- طول کابل

برای اندازه گیری نیرو با دقت بالا، اثرات کابل بر اندازه گیری باید در نظر گرفته شود. برای تحریک ولتاژ پایدار، دو اثر مهم وجود دارد که عبارتند از:

  • تاثیر افت ولتاژ در طول کابل بر حساسیت.
  • تاثیر تغییرات مقاومت کابل با دما بر ویژگیهای ظرفیت گرمایی لودسل.

اثرات طول کابل

در صورتی که لودسل  ( سنسور وزن ) بهمراه یک کابل با هر طولی  فروخته شود، حساسیت با کابل نصب شده در کالیبراسیون  مشخص شده و مشکلی وجود ندارد. برای لودسل هایی که بهمراه کانکتور ارائه میشوند، یا اگر مصرف کننده خود کابلی به آن اضافه کند، افتی در حساسیت بوجود خواهد آمد که در حدود ۰٫۳۷% بر هر ۱۰ فوت از نمره سیم  28 و ۰٫۰۹% بر ۱۰فوت از نمره سیم ۲۲ میباشد. درصورتی که یک کابل شش سیمه به انتهای کابل لودسل یا کانکتور متصل شده و بهمراه یک آشکارساز که قابلیت هدایت حواس را دارد استفاده شود، این خطا قابل حذف کردن میباشد.

اثرات دمایی بر طول کابل لودسل

از آنجایی که مقاومت کابل تابعی از دما میباشد، پاسخ کابل به تغییرات دمایی بر مشخصات ظرفیت گرمایی سیستم لودسل/ کابل تاثیرگذار است. برای سیستمهای ۶سیمه این اثر حذف شده است. برای کابلهای ۴سیمه این اثر درصورتی که طول سیم استاندارد بهمراه لودسل ارائه شده و کابل و لودسل در زمان مشابه دارای دمای مشابه باشند، جبرانسازی شده است. اما برای طول کابلهای غیر استاندارد، عملکرد ظرفیت گرمایی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. اثر افزودن ۱۰ فوت از نمره سیم ۲۸ معادل با کاهش حساسیت با دما به اندازه ۰٫۰۰۰۸%/  (بستگی به شرکت سازنده لودسل دارد) میباشد. افزودن ۱۰ فوت از نمره سیم ۲۲، اثری برابر با ۰٫۰۰۰۲%/  (بستگی به شرکت سازنده لودسل دارد) کاهش حساسیت با دما خواهد داشت. در بسیاری موارد مصرف کننده میتواند از کاهش عملکرد بوجود آمده چشمپوشی نماید، زیرا مشخصات استاندارد ما بسیار سختگیرانه میباشند. اگرچه، برای کاربردهای نیازمند به طول کابل زیاد ویا دقت بالا، این اثر میتواند فاکتور مهمی بحساب آید. در چنین مواردی، بهترین راه حل برای مشکل، افزودن کابل ۶ سیمه به انتهای کابل با طول استاندارد و اندازه گیری ولتاژ تحریک در آن نقطه میباشد. این روش میتواند مشکل را برطرف نماید.

برچسب , , , , , ,

  • اکتبر 3, 2014

منتظر شما در کانال تلگرام شرکت هستیم

می خواهم از قیمت محصولات جدید مطلع شوم