88843088 - 88843025 - 88848075 - 88843137 - 09122038368 info@hlcgroup.ir

برچسب: INFRARED

کلیه مقالات

فرستنده و گیرنده اولتراسونیک|قسمت اول

ارسال شده توسط amini

روشهای متعددی از فاصله یابی با توجه به کاربرد و دقت مورد نظر به کار می روند که در این مقاله,عملکرد,مزایا و معایب خاص هر یک را بررسی می کنیم.مهمترین روشهای فاصله یابی عبارتند از:دوربین های فاصله یاب,لیزر,امواج رادیویی و امواج اولتراسونیک/ فراصوت  (ULtrasonic /Ultrasound 

بیشتر بخوانید